KHÓA THỰC HÀNH

LÀM BANNER TRÊN POWERPOINT

 

2H Thực hành làm banner chuẩn Facebook

(Cam kết làm được ngay trong buổi học các banner như bên cạnh) 

Học phí: MIỄN PHÍ

Vì số lượng giới hạn, bạn hãy book chỗ sớm nhé!