Sáng ngày 06/04/2021 Vừa qua,  công ty TNHH Datacare và OvaDO.digital đã ký xong biên bản bàn giao 50 nhân sự mảng Digital Marketing, và tiếp tục ký kết hợp tác cung ứng nhân sự giữa công ty TNHH Datacare và OvaDO.digital cho quý 2 năm nay. Buổi ký kết hợp tác có...