18:30 – 21:00

Địa chỉ: 205/14 Cách Mạng Tháng 8, Phường 4, Quận 3, Tp. HCM

Workshop:

Email Marketing

 18:30 – 21:00 | 205/14 CMT8, P4, Q3   

Thực hành
  • Viết mẫu Email gửi khách
  • Thiết kế hình ảnh chuẩn
  • Sử dụng tool gửi email tự động
  • Thu thập dữ liệu khách hàng vào web
Kiến Thức
  • Phân tích đối tượng sản phẩm dịch vụ
  • Lên chiến lược nội dung Email
  • Mẹo tăng lượt Open/click
  • Tư duy chăm sóc khách hàng
Liên hệ để được gửi lịch học gần nhất

Chỉ 20 người/lớp, ĐĂNG KÝ NHANH BẠN NHÉ!