18:30 | 04.08.2021

Địa chỉ: 205/14 Cách Mạng Tháng 8, Phường 4, Quận 3, Tp. HCM

Content Facebook

Viết Bài Bán Hàng Thu Hút Click

 18:30  |  04/08  | 205/14 CMT8, P4, Q3   

Thực hành
  • Viết content bán hàng
  • Thiết kế hình ảnh cơ bản
  • Kiểm tra tỷ lệ chữ/hình
  • Đánh giá và chỉnh sửa bài viết
Kiến Thức
  • Tư duy viết bài bán hàng trên Facebook
  • Hành trình mua hàng của người dùng
  • Cung cấp nội dung đúng nhu cầu
  • Kích thước hình ảnh chuẩn
chỉ 20 người/lớp, ĐĂNG KÝ NHANH BẠN NHÉ!